تور های کوالالامپور

آژانس آرنیکاسیر

تور های کوالالامپور

آژانس آرنیکاسیر

 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴تور 8 روزه مالزی 🔴


✈ایر آسیا

📆تاریخ رفت :16 اسفند


⛪3🌟SANDPIPER   👉  1.940

⛪3🌟SANDPIPER   👉  1.950

⛪3🌟ANCASA   👉2.140

⛪3🌟METRO  👉2.140

⛪3🌟LEO PACIFIC CITY CENTRE  👉2.210

⛪3🌟WP   👉  2.220

⛪4🌟GRANDSEASON  👉  2.230

⛪4🌟ROYAL BINTANG   👉  2.310

⛪4🌟NOVOTEL   👉  2.440

⛪4🌟VERDANTHILL   👉  2.440

⛪4🌟SWISSGARDEN   👉  2.440

⛪4🌟MELIA   👉  2.660

⛪5🌟ISTANA   👉  2.690

⛪5🌟ROYAL CHULAN   👉  2.750

⛪5🌟RENAISSANCE   👉  2.760

⛪5🌟PARK ROYAL   👉  2.860

⛪5🌟SHERATON   👉  2.880

⛪5🌟INTERCONTINENTAL  👉 3.130

⛪5🌟MAJESTIC  👉  3.420


✔خدمات_تور شامل : 


7 شب اقامت با صبحانه

ترانسفر فرودگاهی 

1 گشت نیم روزی رایگان با نهار ایرانی

سیم کارت


برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️02188762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴تور مالزی🔴

✈️پروازماهان

 👈7 شب و 8 روز

🕚ساعت رفت :   22:00

🕔ساعت برگشت :  23:30


🏨SANDPIPER 3*...................2.090.000

🏨SANI 3*.................................2.190.000

🏨METROHOTEL 3.5*TOP..2.290.000

🏨FLAMINGO 3*....................2.290.000

🏨ANCASA  3*TOP................2.350.000

🏨GRAND SEASON 4*..........2.490.000

🏨WP HOTEL 3.5*top..........2.490.000

🏨ROYAL BINTANG 4*........2.540.000

🏨SUNWAY PUTRA 5*..........2.640.000

🏨SERI PACIFIC 5*................2.640.000

🏨VERDANT HILL 4*.............2.670.000

🏨SWISS GARDEN4*............2.690.000

🏨NOVOTEL 4*......................2.690.000

🏨CORUS 4*............................2.850.000

🏨MELIA 4*TOP....................2.950.000

🏨CONCORD 4*.....................2.890.000

🏨ISTANA 5*...........................2.950.000

🏨ROYA CHULAN  5*............3.050.000

🏨RENAISSANCE 5*..............3.090.000✅برای اطلاعات بیشتر با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️021- 88 762 762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴تور مالزی🔴


✈️پروازماهان

7 شب و 8 روز

ساعت پروازی:

🕚ساعت رفت :   22:00

🕔ساعت برگشت :  23:30

🔴  10/11/13/16/17/18/21/ 6/9  اسفند🔴


🏫SANDPIPER 3*...................1.995.000

🏫SANI 3*.................................2.190.000

🏫METROHOTEL 3.5*TOP..2.250.000

🏫FLAMINGO 3*....................2.290.000

🏫ANCASA  3*TOP................2.290.000

🏫GRAND SEASON 4*..........2.390.000

🏫WP HOTEL 3.5*top..........2.450.000

🏫ROYAL BINTANG 4*........2.490.000

🏫SUNWAY PUTRA 5*..........2.590.000

🏫SERI PACIFIC 5*................2.590.000

🏫VERDANT HILL 4*.............2.590.000

🏫SWISS GARDEN4*............2.650.000

🏫NOVOTEL 4*......................2.650.000

🏫CORUS 4*............................2.790.000

🏫MELIA 4*TOP....................2.890.000

🏫CONCORD 4*.....................2.890.000

🏫ISTANA 5*...........................2.890.000

🏫ROYA CHULAN  5*............2.990.000

🏫RENAISSANCE 5*..............2.990.000

✅برای اطلاعات بیشتر با آرنیکاسیر تماس بگیرید.


☎️ 02188762762

 @arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴تور مالزی+سنگاپور🔴


✔4شب کولالامپور+۳شب سنگاپور


📆۲۷ بهمن

✈ماهان 


🏫3🌟wira malaysia +

🏫3🌟value singapore

👉 2.970


🏫4🌟flamingo by the lake +

🏫4🌟quality marlow 

👉 3.190


🏫4🌟grand season +

🏫4🌟quality marlow

👉 3.350


🏫4🌟royal chulan+

🏫4🌟royal singapore

👉 3.390


🏫4🌟novotel +

🏫4🌟copthorne kings

👉 3.640


🏫5🌟royale chulan +

🏫5🌟grand copthorne

👉4.300


برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس  بگیرید.

☎️02188762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴تور کوالالامپور + پنانگ 🔴


✔۷ شب و ۸ روز

📆۲۷ بهمن 

✈ماهان  


🏨3🌟sandpiper +🏨4🌟flamingo by beach 

👉 2.370


🏨4🌟grand season +🏨4🌟flamingo bye...

👉 2.670


🏨4🌟metro360+🏨4🌟copthorne 

👉 2.780


🏨4🌟concord +🏨4🌟holiday inn

👉 2.880


🏨5🌟istana +🏨5🌟evergeen laurel

👉 3.290


🏨5🌟shangri la +🏨5🌟shangri lavrasa

👉 4.280


برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️02188762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴تور مالزی🔴

✈️پروازماهان

✔️7 شب و 8 روز

✔️ساعت پروازی:

🕚ساعت رفت :  22:00

🕔ساعت برگشت :  23:30


🏩SANDPIPER 3* 1.890.000


🏩SANI 3* 1.950.000


🏩FLAMINGO 3* 2.090.000


🏩METRO HOTEL 3.5* TOP 2.150.000


🏩GRAND SEASON 4* 2.190.000


🏩WP HOTEL 3.5* Top 2.190.000


🏩VERDANT HILL 4* 2.390.00


🏩SUNWAY PUTRA 5* 2.390.000


🏩NOVOTEL 4* 2.390.000


🏩SERI PACIFIC 5* 2.350.000


🏩CORUS 4* 2.590.000


🏩CONCORD 4* 2.590.000


🏩MELIA 4*TOP 2.640.000


🏩ISTANA 5* 2.640.000


🏩ROYA CHULAN  5* 2.690.000


🏩RENAISSANCE 5* 2.790.000

✅برای اطلاعات بیشتر با آرنیکاسیر تماس بگیرید.


☎️ 021-88762762

 @arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir


       🎉🤶🏿🎀ویژه نوروز🎀🤶🏿🎉


🔴تور مالزی🔴

✈️پروازماهان

🌗7 شب و 8 روز


🕚ساعت رفت :   22:00

🕔ساعت برگشت : 23:30


🏩SANDPIPER 3*🤶🏿3.450🎈

🏩ANCASA 3*🤶🏿3.690🎈

🏩METRO HOTEL 3.5*TOP🤶🏿3.690🎈

🏩GRAND SEASON 4*🤶🏿3.850🎈

🏩WP HOTEL 3.5*top🤶🏿3.890🎈

🏩ROYAL CHULAN BINTANG 4*🤶🏿3.950🎈

🏩VERDANT HILL 4*🤶🏿4.050🎈

🏩SUNWAY PUTRA 5*🤶🏿4.050🎈

🏩NOVOTEL 4*🤶🏿3.990🎈

🏩SERI PACIFIC 5*🤶🏿3.990🎈

🏩SWISS GARDEN 4*🤶🏿4.150🎈

🏩MELIA 4* TOP🤶🏿4.290🎈

🏩ISTANA 5*🤶🏿4.290🎈

🏩ROYA CHULAN  5*🤶🏿4.400🎈

🏩RENAISSANCE 5*🤶🏿4.500🎈


🌸🌺🌻🌼🌸🌺🌼🌻🌸🌺🌻🌼


✔️جهت اطلاعات تکمیلی تماس بگیرید.


☎️ 02188762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir


 🔴مالزی کوالالامپور🔴

 7 روز و 8 شب 

 ✈️  پرواز ماهان

⭐️⭐️⭐️


🏩Wira   ...............‌‌‌..........   1.960

🏩Sani   ..........................  1.980

🏩Pacific Express  .........  2.040

🏩Flamingo    ............‌‌....   2.060


⭐️⭐️⭐️⭐️


🏩Quality    ....................   2.190

🏩Grand Season ............. 2.220

🏩Royale Bintang ........... 2.280

🏩Novotel  ....................   2.440

🏩Concord  ..................    2.520

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️


🏩Sunway Putra .............. 2.370

🏩Pacific Regency ...........2.590

🏩Istana   ......................... 2.690

🏩Royal Chulan ................2.690

🏩Intercontinental............2.920


✔️جهت اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️02188762762 

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir


🔴تور مالزی و سنگاپور 🔴

 4 شب کوالا 3 شب سنگاپور

📆24 دی

 ✈️ پرواز ماهان 

               

⭐️⭐️⭐️


🏩Sandpeper/Quality            2.850

🏩Flamingo/Quality             2.950


⭐️⭐️⭐️⭐️


🏩Grand Season/Quality                3.050

🏩Furama/Grand Central               3.250

🏩Corus/Royal Queen                    3.350

🏩Concord/Copthorn King           3.390


⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️


🏩Sunway/Grand Copthon           3.520

🏩Renaissance/Grand Copthorn  3.720

🏩Intercontinental/Grand Park    3.970

🏩Double Tree By/Sheraton      4.140


✔️جهت اطلاعات تکمیلی با آرنیکا سیر تماس بگیرید.

☎️021-88762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴 تور 8 روزه مالزی و سنگاپور🔴

   4 شب کوالا 3 شب سنگاپور

 ✈️پرواز ایر ماهان ✈️              

Hotel  3*    ⭐️⭐️⭐️

🏨Sandpeper / Imperial                   2.660

🏨Pacific / Quality                              2.720

🏨Flamingo / Quality                         2.820

Hotel  4*     ⭐️⭐️⭐️⭐️

🏨Grand Season/ Quality                2.940

🏨Royale Bintang / Quality             2.980

🏨Furama / Furama River Front    3.210

🏨Corus / Grand Central                  3.240

🏨Concord / Royal Queen               3.290

Hotel  5*       ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

🏨Sunway  / Grand Copthon          3.420

🏨Pacific / Grand Copthon              3.490

🏨Istana / Grand Copthorn             3.530

🏨Intercontinental / Grand Park    3.870

🏨Double Tree By / Marina M          4.090

🏨Ritz Carlton / Sheraton                  4.620

✅برای اطلاعات بیشتر با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️021-88762762

@arnikaseir

 • علی گلشن