تور های کوالالامپور

آژانس آرنیکاسیر

تور های کوالالامپور

آژانس آرنیکاسیر

 • ۰
 • ۰

@arnikaseir


🔴مالزی کوالالامپور🔴

✈️پروازماهان

🔸7 شب و 8 روز

🕚ساعت رفت :   22:30

🕔ساعت برگشت :  23:15


🏨SANDPIPER 3*.....✨2.120.000

🏨ANCASA EXPRESS 3*.....✨2.120.000

🏨FLAMINGO 3*.....✨2.360.000

🏨GRAND SEASON 4*.....✨2.540.000

🏨ROYAL BINTANG 4*.....✨2.590.000

🏨SUNWAY PUTRA 5*.....✨2.790.000

🏨FURAMA  4*.....✨2.750.000

🏨NOVOTEL 4*.....✨2.870.000

🏨PACIFIC REGENCY 4*.....✨2.890.000

🏨CONCORD 4*.....✨3.050.000

🏨MELIA 4*TOP.....✨3.190.000

🏨ISTANA 5*.....✨3.290.000

🏨ROYA CHULAN  5*.....✨3.290.000

🏨RENAISSANCE 5*.....✨3.290.000

🏨WESTIN 5*.....✨3.550.000

🏨INTERCONTINETAL5*.....✨3.690.000


✅برای اطلاعات بیشتر با آرنیکاسیر تماس بگیرید.                                           

☎️ 021-88762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir


🔴تور مالزی🔴

✈️پروازماهان

🔸7 شب و 8 روز

🕚ساعت رفت :   22:30

🕔ساعت برگشت :  23:15


🏨SANDPIPER 3*👉2.150.000

🏨MAYTOWER  3*👉2.360.000

🏨METROHOTEL 3.5*TOP👉2.590.000

🏨GRAND SEASON 4*👉2.590.000

🏨ROYAL BINTANG 4*👉2.690.000

🏨SUNWAY PUTRA 5*👉2.850.000

🏨VERDANT HILL 4*👉2.890.000

🏨SERI PACIFIC 5*👉2.990.000

🏨NOVOTEL 4*👉2.990.000

🏨SWISS GARDEN4*👉2.990.000

🏨DORSET REGENCY 4*👉3.050.000

🏨IMPIANA 4*👉3.090.000

🏨MELIA 4*TOP👉3.190.000

🏨ISTANA 5*👉3.290.000

🏨ROYA CHULAN  5*👉3.350.000

🏨RENAISSANCE 5*👉3.390.000

🏨INTERCONTINETAL5*👉3.690.000

🏨MAJESTIC 5*👉4.490.000


✅برای اطلاعات بیشتر با آرنیکاسیر تماس بگیرید.                                            


☎️ 021-88762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴تور مالزی🔴

✈️پروازماهان

  7 شب و 8 روز

🕚ساعت رفت :   22:30

🕔ساعت برگشت :  23:15

🏨SANDPIPER 3*...................2.150.000

🏨MAYTOWER  3*................2.360.000

🏨METROHOTEL 3.5*TOP..2.590.000

🏨GRAND SEASON 4*..........2.590.000

🏨ROYAL BINTANG 4*........2.690.000

🏨SUNWAY PUTRA 5*..........2.850.000

🏨VERDANT HILL 4*.............2.890.000

🏨SERI PACIFIC 5*................2.990.000

🏨NOVOTEL 4*......................2.990.000

🏨SWISS GARDEN4*............2.990.000

🏨DORSET REGENCY 4*......3.050.000

🏨IMPIANA 4*.......................3.090.000

🏨MELIA 4*TOP....................3.190.000

🏨ISTANA 5*...........................3.290.000

🏨ROYA CHULAN  5*............3.350.000

🏨RENAISSANCE 5*..............3.390.000

🏨INTERCONTINETAL5*.....3.690.000

🏨MAJESTIC 5*.......................4.490.000


✅برای اطلاعات بیشتر با آرنیکاسیر تماس بگیرید.                                             

☎️ 021-88762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

تور ٨روز مالزى

@arnikaseir


🔴تور مالزی🔴

✈️پروازماهان

🔺7 شب و 8 روز

🔹ساعت پروازی:

🕚ساعت رفت : 22:30

🕔ساعت برگشت : 23:15


🏨SANDPIPER 3*...................2.150.000

🏨ANCASA  3*TOP................2.490.000

🏨METROHOTEL 3.5*TOP..2.590.000

🏨WP HOTEL 3.5*top..........2.590.000

🏨GRAND SEASON 4*..........2.650.000

🏨ROYAL BINTANG 4*.........2.750.000

🏨SUNWAY PUTRA 5*..........2.790.000

🏨SERI PACIFIC 5*.................2.850.000

🏨VERDANT HILL 4*.............2.850.000

🏨NOVOTEL 4*.......................2.850.000

🏨SWISS GARDEN4*.............2.890.000

🏨MELIA 4*TOP......................3.090.000

🏨ISTANA 5*............................3.250.000

🏨ROYA CHULAN  5*............3.350.000

🏨RENAISSANCE 5*..............3.390.000


✅برای اطلاعات بیشتر با آرنیکاسیر تماس بگیرید.                                              

☎️ 021-88762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir


🔴تور مالزی🔴

✈️پروازماهان

🔺7 شب و 8 روز

🔹ساعت پروازی:

🕚ساعت رفت : 22:30

🕔ساعت برگشت : 23:15


🏨SANDPIPER 3*...................2.150.000

🏨ANCASA  3*TOP................2.450.000

🏨METROHOTEL 3.5*TOP..2.490.000

🏨WP HOTEL 3.5*top..........2.550.000

🏨GRAND SEASON 4*..........2.590.000

🏨ROYAL BINTANG 4*.........2.650.000

🏨SUNWAY PUTRA 5*..........2.690.000

🏨SERI PACIFIC 5*.................2.750.000

🏨VERDANT HILL 4*.............2.790.000

🏨NOVOTEL 4*.......................2.790.000

🏨SWISS GARDEN4*.............2.790.000

🏨MELIA 4*TOP......................2.950.000

🏨ISTANA 5*............................3.090.000

🏨ROYA CHULAN  5*............3.150.000

🏨RENAISSANCE 5*..............3.190.000


✅برای اطلاعات بیشتر با آرنیکاسیر تماس بگیرید.                                              

☎️ 021-88762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir


🔴تور مالزی🔴

✈️پروازماهان

🔺7 شب و 8 روز

🔹ساعت پروازی:

🕚ساعت رفت : 22:30

🕔ساعت برگشت : 23:15               

🏨SANDPIPER 3*...................2.150.000

🏨ANCASA  3*TOP................2.450.000

🏨METROHOTEL 3.5*TOP..2.490.000

🏨WP HOTEL 3.5*top..........2.550.000

🏨GRAND SEASON 4*..........2.590.000

🏨ROYAL BINTANG 4*........2.650.000

🏨SUNWAY PUTRA 5*..........2.690.000

🏨SERI PACIFIC 5*................2.750.000

🏨VERDANT HILL 4*.............2.790.000

🏨NOVOTEL 4*......................2.790.000

🏨SWISS GARDEN4*............2.790.000

🏨MELIA 4*TOP....................2.950.000

🏨ISTANA 5*...........................3.090.000

🏨ROYA CHULAN  5*............3.150.000

🏨RENAISSANCE 5*..............3.190.000


✅برای اطلاعات بیشتر با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️ 021-88762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴تور مالزی🔴

✈️پروازماهان

7 شب و 8 روز

🕚ساعت رفت :   22:00

🕔ساعت برگشت :  23:30


🏨SANDPIPER 3*👉2.150.000

🏨METROHOTEL 3.5*TOP👉2.350.000

🏨ANCASA  3*TOP👉2.350.000

🏨WP HOTEL 3.5*top👉2.390.000

🏨GRAND SEASON 4*👉2.450.000

🏨ROYAL BINTANG 4*👉2.550.000

🏨SUNWAY PUTRA 5*👉2.590.000

🏨SERI PACIFIC 5*👉2.650.000

🏨VERDANT HILL 4*👉2.690.000

🏨NOVOTEL 4*👉2.690.000

🏨SWISS GARDEN4*👉2.750.000

🏨MELIA 4*TOP👉2.890.000

🏨ISTANA 5*👉2.950.000

🏨ROYA CHULAN  5*👉2.990.000

🏨RENAISSANCE 5*👉3.090.000✅برای اطلاعات بیشتر با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️ 021-88762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴تور 8 روزه مالزی 🔴


✈ایر آسیا

📆تاریخ رفت :16 اسفند


⛪3🌟SANDPIPER   👉  1.940

⛪3🌟SANDPIPER   👉  1.950

⛪3🌟ANCASA   👉2.140

⛪3🌟METRO  👉2.140

⛪3🌟LEO PACIFIC CITY CENTRE  👉2.210

⛪3🌟WP   👉  2.220

⛪4🌟GRANDSEASON  👉  2.230

⛪4🌟ROYAL BINTANG   👉  2.310

⛪4🌟NOVOTEL   👉  2.440

⛪4🌟VERDANTHILL   👉  2.440

⛪4🌟SWISSGARDEN   👉  2.440

⛪4🌟MELIA   👉  2.660

⛪5🌟ISTANA   👉  2.690

⛪5🌟ROYAL CHULAN   👉  2.750

⛪5🌟RENAISSANCE   👉  2.760

⛪5🌟PARK ROYAL   👉  2.860

⛪5🌟SHERATON   👉  2.880

⛪5🌟INTERCONTINENTAL  👉 3.130

⛪5🌟MAJESTIC  👉  3.420


✔خدمات_تور شامل : 


7 شب اقامت با صبحانه

ترانسفر فرودگاهی 

1 گشت نیم روزی رایگان با نهار ایرانی

سیم کارت


برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️02188762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴تور مالزی🔴

✈️پروازماهان

 👈7 شب و 8 روز

🕚ساعت رفت :   22:00

🕔ساعت برگشت :  23:30


🏨SANDPIPER 3*...................2.090.000

🏨SANI 3*.................................2.190.000

🏨METROHOTEL 3.5*TOP..2.290.000

🏨FLAMINGO 3*....................2.290.000

🏨ANCASA  3*TOP................2.350.000

🏨GRAND SEASON 4*..........2.490.000

🏨WP HOTEL 3.5*top..........2.490.000

🏨ROYAL BINTANG 4*........2.540.000

🏨SUNWAY PUTRA 5*..........2.640.000

🏨SERI PACIFIC 5*................2.640.000

🏨VERDANT HILL 4*.............2.670.000

🏨SWISS GARDEN4*............2.690.000

🏨NOVOTEL 4*......................2.690.000

🏨CORUS 4*............................2.850.000

🏨MELIA 4*TOP....................2.950.000

🏨CONCORD 4*.....................2.890.000

🏨ISTANA 5*...........................2.950.000

🏨ROYA CHULAN  5*............3.050.000

🏨RENAISSANCE 5*..............3.090.000✅برای اطلاعات بیشتر با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️021- 88 762 762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴تور مالزی🔴


✈️پروازماهان

7 شب و 8 روز

ساعت پروازی:

🕚ساعت رفت :   22:00

🕔ساعت برگشت :  23:30

🔴  10/11/13/16/17/18/21/ 6/9  اسفند🔴


🏫SANDPIPER 3*...................1.995.000

🏫SANI 3*.................................2.190.000

🏫METROHOTEL 3.5*TOP..2.250.000

🏫FLAMINGO 3*....................2.290.000

🏫ANCASA  3*TOP................2.290.000

🏫GRAND SEASON 4*..........2.390.000

🏫WP HOTEL 3.5*top..........2.450.000

🏫ROYAL BINTANG 4*........2.490.000

🏫SUNWAY PUTRA 5*..........2.590.000

🏫SERI PACIFIC 5*................2.590.000

🏫VERDANT HILL 4*.............2.590.000

🏫SWISS GARDEN4*............2.650.000

🏫NOVOTEL 4*......................2.650.000

🏫CORUS 4*............................2.790.000

🏫MELIA 4*TOP....................2.890.000

🏫CONCORD 4*.....................2.890.000

🏫ISTANA 5*...........................2.890.000

🏫ROYA CHULAN  5*............2.990.000

🏫RENAISSANCE 5*..............2.990.000

✅برای اطلاعات بیشتر با آرنیکاسیر تماس بگیرید.


☎️ 02188762762

 @arnikaseir

 • علی گلشن