تور های کوالالامپور

آژانس آرنیکاسیر

تور های کوالالامپور

آژانس آرنیکاسیر

 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

    🔴 8 روزه مالزی کوالالامپور  🔴                   

                      ✈️  پرواز ماهان ✈️

                  

Hotel  3*    ⭐️⭐️⭐️

🏩Wira                                               1.940

🏩Sani                                                1.950

🏩Sandpiper                                    1.980

🏩Pacific Express                           2.030

🏩Flamingo                                      2.050

Hotel  4*     ⭐️⭐️⭐️⭐️

🏩WP                                                  2.190

🏩Grand Season                             2.220

🏩Furama                                         2.340

🏩Royale Bintang                           2.290

🏩Novotel                                         2.420

🏩Concord                                        2.510

Hotel  5*       ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

🏩Sunway Putra                              2.370

🏩Seri Pacific                                     2.490

🏩Berjaya Times                               2.560

🏩Istana                                              2.680

🏩Royal Chulan                                2.680

🏩Renaissance                                  2.690

🏩Intercontinental                          2.920

🏩Westin                                             3.390

✅ جهت کسب اطلاعات دقیق با آرنیکاسیر  تماس گرفته شود.   

☎️ 021-88762762                                           

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴 تور 8 روزه مالزی و سنگاپور🔴

   4 شب کوالا 3 شب سنگاپور

 ✈️پرواز ایر ماهان ✈️              

Hotel  3*    ⭐️⭐️⭐️

🏨Sandpeper / Imperial                   2.660

🏨Pacific / Quality                              2.720

🏨Flamingo / Quality                         2.820

Hotel  4*     ⭐️⭐️⭐️⭐️

🏨Grand Season/ Quality                2.940

🏨Royale Bintang / Quality             2.980

🏨Furama / Furama River Front    3.210

🏨Corus / Grand Central                  3.240

🏨Concord / Royal Queen               3.290

Hotel  5*       ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

🏨Sunway  / Grand Copthon          3.420

🏨Pacific / Grand Copthon              3.490

🏨Istana / Grand Copthorn             3.530

🏨Intercontinental / Grand Park    3.870

🏨Double Tree By / Marina M          4.090

🏨Ritz Carlton / Sheraton                  4.620

✅برای اطلاعات بیشتر با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️021-88762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴تور مالزی🔴

✈️پرواز ایر آسیا


  6 شب و 7 روز

◽️ویژه ی 24 آذر ماه


 ساعت پروازی:

🕚ساعت رفت : 15Dec  00:40

🕔ساعت برگشت : 21Dec  19:05

🏨SANDPIPER 3*✨1.990.000

🏨ANCASA HOTEL 3.5*top✨2.120.000

🏨METRO HOTEL BUKIT 3.5*top✨2.190.000

🏨GRAND SEASON 4*✨2.250.000

🏨WP HOTEL 3.5*top✨2.290.000

🏨ROYALE CHULAN BINTANG 4*✨2.340.000

🏨SUNWAY PUTRA 5*✨2.390.000

🏨SWISS GARDEN 4*✨2.440.000

🏨VERDANT HILL 4*✨2.450.000

🏨SERI PACIFIC 5*✨2.470.000

🏨MELIA 4*✨2.620.000

🏨ISTANA 5*✨2.650.000

🏨ROYA CHULAN  5*✨2.690.000

🏨RENAISSANCE 5*✨2.730.000

✅برای اطلاعات بیشتر با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️021-88762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

    🔴 8 روزه مالزی کوالالامپور  🔴                   

                      ✈️  پرواز ماهان ✈️

                  

Hotel  3*    ⭐️⭐️⭐️

🏩Wira                                               1.840

🏩Sani                                                1.950

🏩Sandpiper                                    1.980

🏩Pacific Express                           2.030

🏩Flamingo                                      2.050

Hotel  4*     ⭐️⭐️⭐️⭐️

🏩WP                                                  2.190

🏩Grand Season                             2.220

🏩Furama                                         2.340

🏩Royal Hotel                                  2.350

🏩Royale Bintang                           2.350

🏩Metro 360                                     2.400

🏩Novotel                                         2.420

🏩Concord                                        2.510

Hotel  5*       ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

🏩Sunway Putra                              2.370

🏩Seri Pacific                                     2.430

🏩Berjaya Times                               2.530

🏩Istana                                              2.620

🏩Royal Chulan                                2.680

🏩Renaissance                                  2.710

🏩Intercontinental                          2.890

🏩Westin                                             3.610

✅ جهت کسب اطلاعات دقیق با آرنیکاسیر  تماس گرفته شود.   

☎️ 021-88762762                                           

arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

    🔴 8 روزه مالزی کوالالامپور  🔴                   

                      ✈️  پرواز ماهان ✈️

                  

Hotel  3*    ⭐️⭐️⭐️

🏩Wira                                               1.840

🏩Sani                                                1.950

🏩Sandpiper                                    1.980

🏩Pacific Express                           2.030

🏩Flamingo                                      2.050

Hotel  4*     ⭐️⭐️⭐️⭐️

🏩WP                                                  2.190

🏩Grand Season                             2.220

🏩Furama                                         2.340

🏩Royal Hotel                                  2.350

🏩Royale Bintang                           2.350

🏩Metro 360                                     2.400

🏩Novotel                                         2.420

🏩Concord                                        2.510

Hotel  5*       ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

🏩Sunway Putra                              2.370

🏩Seri Pacific                                     2.430

🏩Berjaya Times                               2.530

🏩Istana                                              2.620

🏩Royal Chulan                                2.680

🏩Renaissance                                  2.710

🏩Intercontinental                          2.890

🏩Westin                                             3.610

✅ جهت کسب اطلاعات دقیق با آرنیکاسیر  تماس گرفته شود.   

☎️ 021-88762762                                           

arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

🔴تور8 روزه مالزی کوالالامپور🔴

           ✈️پرواز ماهان✈️

Hotel  3*    ⭐️⭐️⭐️

🏨Wira                                               1.940

🏨Sani                                                1.950

🏨Sandpiper                                    1.980

🏨Pacific Express                           2.030

🏨Flamingo                                      2.050

Hotel  4*     ⭐️⭐️⭐️⭐️

🏨WP                                                  2.190

🏨Grand Season                             2.220

🏨Furama                                         2.340

🏨Royal Hotel                                  2.350

🏨Royale Bintang                           2.350

🏨Metro 360                                     2.400

🏨Novotel                                         2.420

🏨Concord                                        2.510

Hotel  5*       ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

🏨Sunway Putra                              2.370

🏨Seri Pacific                                     2.430

🏨Berjaya Times                               2.530

🏨Istana                                              2.620

🏨Royal Chulan                                2.680

🏨Renaissance                                  2.710

🏨Intercontinental                          2.890

🏨Westin                                             3.610

 ✅برای اطلاعات بیشتر با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️021-88762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴تور ۸ روزه مالزی🔴


🗓۲۰ آذر

🛫ماهان

💒3🌟wira malasia 👉 1.880

💒4🌟flamingo by the lake  👉 2.040

💒4🌟grand season 👉 2.200

💒4🌟royal kuala 👉 2.290

💒4🌟concord 👉 2.540

💒5🌟royal chulan 👉 2.720

💒5🌟intercontinental 👉 2.950


برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️021-88762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

            🔴 3 شب کوالا 3 شب سنگاپور🔴                                         

                         ✈️  پرواز ایر آسیا  ✈️

            ساعت رفت 01:05 بامداد برگشت 19:05 

                

Hotel  3*    ⭐️⭐️⭐️

🏩Sand Piper / Fragrance                2.490

🏩Metro Bukit / Imperial                 2.650

🏩Sand Piper / Tyrwhitt                   2.690

🏩Ancasa / Chancellor    Top          2.780

Hotel  4*     ⭐️⭐️⭐️⭐️

🏩Grand Season/ Quality                2.760

🏩Leo Pacific / Tyrwhitt                    2.820

🏩Royale Chulan/Parc Sovereign  2.840

🏩Metro 360 / Chancellor                2.890

🏩Oasia / Royal Newton                  2.910

🏩Swiss Garden / Orchid                 3.010

🏩Melia / Furama River Front        3.090

Hotel  5*       ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

🏩Sunway  / Grand Copthon         3.210

🏩Seri Pacific / Grand Copthon     3.260

🏩Park Royale / Park Royale          3.310

🏩Istana / Grand Copthorn            3.340

🏩Royal Chulan / Grand Cop         3.440

🏩Renaissance / Park Orchard      3.470

🏩Intercontinental / Grand Park  3.610

🏩Double Tree By / Sheraton         3.840

🏩Shangrila / Marina Mandarin     4.150

✅جهت کسب اطلاعات بیشتر با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️02188762762                                                  

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴آفر تور مالزی 🔴

📅ویژه آبان ماه 6شب و 7 روز

✈️پرواز ایر آسیا

🕚ساعت رفت:  00:05

🕔ساعت برگشت:  19:05


🏨SAND PIPER 3*…….….1.750.000

🏨METRO HOTEL3.5*TOP...1.890.000

🏨ANCASA HOTE 3.5*TOP...1.950.000

🏨Wp hotel 3.5*TOP.............1.980.000

🏨Grand season4*......1.990.000

🏨ROYALE CHULAN BINTANG4*......2.090.000

🏨VERDANT HILL 4*......2.140.000

🏨SWISS GARDEN pr dlx 4*......2.190.000

🏨MELIA 4*TOP......2.290.000

🏨SUNWAY PUTRA 5*......2.090.000

🏨Seri pacific5*..........2.090.000

🏨Istana 5*...............2.350.000

🏨Royal Chulan 5*...........2.370.000

🏨RENAISSANCE 5*......2.390.000

🏨PARK ROYAL 5*......2.450.000

🏨INTERCONTINENTAL5*.....2.590.000


✅برای اطلاعات بیشتر با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️021-88762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴آفر کوالالامپور🔴

7شب و 8روز  آبان ماه

🛫ماهان

🏩SANI 3*    1.790

🏩Sandpiper3*   1790

🏩Gerand season 4*    2.070

🏩Concorde 4*   2.390

🏩Royal chulan 5*  2.550

🏩Intercontinental 5*  2.800

✅جهت اطلاعات بیشتر با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️02188762762

@arnikaseir

 • علی گلشن