تور های کوالالامپور

آژانس آرنیکاسیر

تور های کوالالامپور

آژانس آرنیکاسیر

۷ مطلب در تیر ۱۳۹۶ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴آفررررر ویژه کوالا 8 روزه🔴 


                             ✈️  ماهان ایر ✈️


                        1 و 2 مرداد 


🛫 22:30----10:00 ( 083 )

🛬 23:15----04:15 ( 082 )


          


                              ⭐️⭐️⭐️

🏤Wira...........................1675

🏤SANI................................1690

🏤SANDPIPER.......................1730

🏤FLAMINGO..........................1770


                             ⭐️⭐️⭐️⭐️

🏤GRAND SEASEN...............1940

🏤FFURAMA..........................2050

🏤METRO  360.....................2060

🏤ROYAL............................2120

🏤ROYAL BINTANG...........2120

🏤NOVOTEL.......................2160

🏤CONCORD....................... 2240


                           ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

🏤SUNWAY PUTRA............2060

🏤SERI PACIFIC..................2160

🏤SWISS GARDEN............... 2240

🏤MELIA..........................2240

🏤ISTANA...........................2350

🏤ROYAL CHULAN...............2350

🏤PARK ROYAL...................2470

🏤RENEISSANCE.................2490

🏤SHERATON......................2550

🏤SHANGRI LA....................3250


برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️02188762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴کوالا 7 روزه 🔴


🗓9 مرداد                     ⭐️⭐️⭐️

🏨WIRA............................1550

🏨SANI...............................1560

🏨PACIFIC EXPRESS..............1610

🏨SAND PIPER........................1610

🏨MAY TOWER.......................1660


                  ⭐️⭐️⭐️⭐️

🏨WP HOTEL.........................1770

🏨GRAND SEASON...............1795

🏨FURAMA..........................1860

🏨ROYAL BINTANG.............1870

🏨MERCURE....................1930

🏨NOVOTEL....................1930

🏨CORUS.........................1950

🏨CONCORD....................1970


               ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

🏨SUNWAY PUTRA................1870

🏨SERI PACIFIC.....................1930

🏨ISTANA................................2070

🏨ROYAL CHULAN.................2140

🏨RENAISSANCE................2170

🏨BY HILTON.......................2270

🏨SHERATON.........................2270

🏨GRAND MLLINIUM.............2430

برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️02188762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴آفرررر ویژه  کوالا 7 روزه 🔴

🗓2و 4 و 5 مرداد🛫 ایرآسیا                     ⭐️⭐️⭐️

🏨WIRA..........................1550

🏨SANI.............................1660

🏨PACIFIC EXPRESS...............1610

🏨SAND PIPER.......................1610

🏨MAY TOWER......................1660


                  ⭐️⭐️⭐️⭐️

🏨WP HOTEL........................1770

🏨GRAND SEASON...............1795

🏨FURAMA..........................1860

🏨ROYAL BINTANG............1870

🏨MERCURE.......................1930

🏨NOVOTEL........................1930

🏨CORUS.............................1950

🏨CONCORD.......................1970


               ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

🏨SUNWAY PUTRA.............1870

🏨SERI PACIFIC...................1930

🏨ISTANA..............................2070

🏨ROYAL CHULAN.................2140

🏨RENAISSANCE....................2170

🏨BY HILTON...........................2270

🏨SHERATON............................2270

🏨GRAND MILLINIUM...............2430

برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️02188762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴آفر تور مالزی ویژه  18 و 19 تیر  🔴

🛫پرواز ماهان


🏤SANI                                  👉 1690

🏤SANDPIPER                     👉 1730

🏤FLAMINGO                      👉 1790

🏤GRAND SEASEN              👉 1950

🏤METRO 360                       👉 2050

🏤SWISS GARDEN    4*      👉 2050

🏤ROYAL                                👉 2090

🏤ROYAL BINTANG            👉 2090

🏤NOVOTEL                          👉 2150

🏤SERI PACIFIC                     👉 2160

🏤SWISS GARDEN    5*       👉 2160

🏤CONCORD                         👉 2250

🏤ISTANA                               👉 2290

🏤MELIA                                 👉 2290

🏤ROYAL CHULAN              👉 2380

🏤RENESANSE                      👉 2390

🏤PARK ROYAL                     👉 2490

برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️02188762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🛑آفر تور مالزی🛑 

🗓ویژه 15 و 16 تیر 

🛫با ماهان 


🏨SANI                                 👉 1690

🏨SANDPIPER                   👉 1730

🏨FLAMINGO                     👉 1790

🏨GRAND SEASEN            👉 1950

🏨METRO 360                   👉 2050

🏨SWISS GARDEN    4*      👉 2050

🏨ROYAL                          👉 2090

🏨ROYAL BINTANG          👉 2090

🏨NOVOTEL                          👉 2150

🏨SERI PACIFIC                    👉 2160

🏨SWISS GARDEN    5*         👉 2160

🏨COCORD                           👉 2250

🏨ISTANA                            👉 2290

🏨MELIA                              👉 2290

🏨ROYAL CHULAN            👉 2380

🏨RENESANSE                  👉 2390

🏨PARK ROYAL                👉 2490

برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید‌

☎️02188762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

🛑تور کوالالامپور🛑

👈٧ روزه🛫 با ایر آسیا  تاریخ5/9/11/12/16/18/19/20/23/25 مرداد 

🏩SANI                              3*..........1740

🏩SANDPIPER                 3*..........1790

🏩FLAMINGO                  3*..........1870

🏩GRAND SEASON        4*..........1990

🏩FURAMA                       4*..........2080

🏩DMAJESTIC                   4*..........2080

🏩ROYAL BINTANG       4*......... 2070

🏩NOVOTEL                     4*..........2180

🏩CONCORDE                 4*......... 2240

🏩SUNWAY PUTRA        5*..........2180

🏩BERJAYA TIME             5*..........2310

🏩PACIFIC REGENCY     5*..........2240

🏩SHERATON                 5*..........2510

برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️02188762762 

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🛑تور کوالالامپور🛑

👈٧ روزه🛫 با ایر آسیا 

🏩SANI                              3*..........1660

🏩SANDPIPER                 3*..........1700

🏩FLAMINGO                  3*..........1780

🏩GRAND SEASON        4*..........1900

🏩FURAMA                       4*..........1990

🏩DMAJESTIC                   4*..........1990

🏩ROYAL BINTANG       4*......... 1990

🏩NOVOTEL                     4*..........2080

🏩CONCORDE                 4*......... 2140

🏩SUNWAY PUTRA        5*..........2080

🏩BERJAYA TIME             5*..........2220

🏩PACIFIC REGENCY     5*..........2150

🏩SHERATON                 5*..........2420

برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️02188762762

@arnikaseir

 • علی گلشن