تور های کوالالامپور

آژانس آرنیکاسیر

تور های کوالالامپور

آژانس آرنیکاسیر

۵ مطلب در دی ۱۳۹۶ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴تور مالزی🔴

✈️پروازماهان

✔️7 شب و 8 روز

✔️ساعت پروازی:

🕚ساعت رفت :  22:00

🕔ساعت برگشت :  23:30


🏩SANDPIPER 3* 1.890.000


🏩SANI 3* 1.950.000


🏩FLAMINGO 3* 2.090.000


🏩METRO HOTEL 3.5* TOP 2.150.000


🏩GRAND SEASON 4* 2.190.000


🏩WP HOTEL 3.5* Top 2.190.000


🏩VERDANT HILL 4* 2.390.00


🏩SUNWAY PUTRA 5* 2.390.000


🏩NOVOTEL 4* 2.390.000


🏩SERI PACIFIC 5* 2.350.000


🏩CORUS 4* 2.590.000


🏩CONCORD 4* 2.590.000


🏩MELIA 4*TOP 2.640.000


🏩ISTANA 5* 2.640.000


🏩ROYA CHULAN  5* 2.690.000


🏩RENAISSANCE 5* 2.790.000

✅برای اطلاعات بیشتر با آرنیکاسیر تماس بگیرید.


☎️ 021-88762762

 @arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir


       🎉🤶🏿🎀ویژه نوروز🎀🤶🏿🎉


🔴تور مالزی🔴

✈️پروازماهان

🌗7 شب و 8 روز


🕚ساعت رفت :   22:00

🕔ساعت برگشت : 23:30


🏩SANDPIPER 3*🤶🏿3.450🎈

🏩ANCASA 3*🤶🏿3.690🎈

🏩METRO HOTEL 3.5*TOP🤶🏿3.690🎈

🏩GRAND SEASON 4*🤶🏿3.850🎈

🏩WP HOTEL 3.5*top🤶🏿3.890🎈

🏩ROYAL CHULAN BINTANG 4*🤶🏿3.950🎈

🏩VERDANT HILL 4*🤶🏿4.050🎈

🏩SUNWAY PUTRA 5*🤶🏿4.050🎈

🏩NOVOTEL 4*🤶🏿3.990🎈

🏩SERI PACIFIC 5*🤶🏿3.990🎈

🏩SWISS GARDEN 4*🤶🏿4.150🎈

🏩MELIA 4* TOP🤶🏿4.290🎈

🏩ISTANA 5*🤶🏿4.290🎈

🏩ROYA CHULAN  5*🤶🏿4.400🎈

🏩RENAISSANCE 5*🤶🏿4.500🎈


🌸🌺🌻🌼🌸🌺🌼🌻🌸🌺🌻🌼


✔️جهت اطلاعات تکمیلی تماس بگیرید.


☎️ 02188762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir


 🔴مالزی کوالالامپور🔴

 7 روز و 8 شب 

 ✈️  پرواز ماهان

⭐️⭐️⭐️


🏩Wira   ...............‌‌‌..........   1.960

🏩Sani   ..........................  1.980

🏩Pacific Express  .........  2.040

🏩Flamingo    ............‌‌....   2.060


⭐️⭐️⭐️⭐️


🏩Quality    ....................   2.190

🏩Grand Season ............. 2.220

🏩Royale Bintang ........... 2.280

🏩Novotel  ....................   2.440

🏩Concord  ..................    2.520

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️


🏩Sunway Putra .............. 2.370

🏩Pacific Regency ...........2.590

🏩Istana   ......................... 2.690

🏩Royal Chulan ................2.690

🏩Intercontinental............2.920


✔️جهت اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️02188762762 

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir


🔴تور مالزی و سنگاپور 🔴

 4 شب کوالا 3 شب سنگاپور

📆24 دی

 ✈️ پرواز ماهان 

               

⭐️⭐️⭐️


🏩Sandpeper/Quality            2.850

🏩Flamingo/Quality             2.950


⭐️⭐️⭐️⭐️


🏩Grand Season/Quality                3.050

🏩Furama/Grand Central               3.250

🏩Corus/Royal Queen                    3.350

🏩Concord/Copthorn King           3.390


⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️


🏩Sunway/Grand Copthon           3.520

🏩Renaissance/Grand Copthorn  3.720

🏩Intercontinental/Grand Park    3.970

🏩Double Tree By/Sheraton      4.140


✔️جهت اطلاعات تکمیلی با آرنیکا سیر تماس بگیرید.

☎️021-88762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴 تور 8 روزه مالزی و سنگاپور🔴

   4 شب کوالا 3 شب سنگاپور

 ✈️پرواز ایر ماهان ✈️              

Hotel  3*    ⭐️⭐️⭐️

🏨Sandpeper / Imperial                   2.660

🏨Pacific / Quality                              2.720

🏨Flamingo / Quality                         2.820

Hotel  4*     ⭐️⭐️⭐️⭐️

🏨Grand Season/ Quality                2.940

🏨Royale Bintang / Quality             2.980

🏨Furama / Furama River Front    3.210

🏨Corus / Grand Central                  3.240

🏨Concord / Royal Queen               3.290

Hotel  5*       ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

🏨Sunway  / Grand Copthon          3.420

🏨Pacific / Grand Copthon              3.490

🏨Istana / Grand Copthorn             3.530

🏨Intercontinental / Grand Park    3.870

🏨Double Tree By / Marina M          4.090

🏨Ritz Carlton / Sheraton                  4.620

✅برای اطلاعات بیشتر با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️021-88762762

@arnikaseir

 • علی گلشن