تور های کوالالامپور

آژانس آرنیکاسیر

تور های کوالالامپور

آژانس آرنیکاسیر

۸ مطلب در مهر ۱۳۹۶ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

@arnikaseir


🔴تور 7 روزه مالزی 🔴     

 ✈️پرواز ایر آسیا  ✈️

ساعت رفت 01:05 بامداد برگشت 19:05 

                

Hotel  3*    ⭐️⭐️⭐️

🏨Sandpiper                                    1.790

🏨Metro Bukit                                 1.940

🏨Ancasa                   Top                2.010

🏨WP                                                  2.010


Hotel  4*     ⭐️⭐️⭐️⭐️

🏨Quality Hotel                              2.010

🏨Grand Season                             2.030

🏨Oasia Hotel                                  2.130

🏨Royale Bintang                           2.140

🏨Metro 360                                     2.160

🏨Swiss Garden                               2.190

🏨Melia                      Top                 2.320


Hotel  5*       ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

🏨Sunway Putra                              2.110

🏨Seri Pacific                                     2.180

🏨Istana                                              2.380

🏨Royal Chulan                                2.410

🏨Renaissance                                  2.320

🏨Park Royal                                     2.480

🏨Double Tree By Hilton               2.540

🏨Intercontinental                          2.630

🏨Shangril-La                                    3.250

🏨Westin                                             3.210


خدمات تور : اقامت هتل .ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت, سیم کارت , راهنمای فارسی زبان , گشت نیمروزی با یک وعده نهار و بیمه

برای اطلاعات بیشتر با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️021-88762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴تور مالزی🔴

✈️  پرواز ایر آسیا  ✈️

    ساعت رفت 01:05 بامداد برگشت 19:05 

                

Hotel  3*    ⭐️⭐️⭐️

🏨Sandpiper                                    1.870

🏨Metro Bukit                                 2.020

🏨Ancasa                   Top                2.090

🏨WP                                                  2.090


Hotel  4*     ⭐️⭐️⭐️⭐️

🏨Quality Hotel                              2.090

🏨Grand Season                             2.110

🏨Oasia Hotel                                  2.210

🏨Royale Bintang                           2.220

🏨Metro 360                                     2.240

🏨Swiss Garden                               2.270

🏨Melia                      Top                 2.400


Hotel  5*       ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

🏨Sunway Putra                              2.190

🏨Seri Pacific                                     2.260

🏨Istana                                              2.460

🏨Royal Chulan                                2.490

🏨Renaissance                                  2.520

🏨Park Royal                                     2.560

🏨Double Tree By Hilton               2.620

🏨Intercontinental                          2.710

🏨Shangril-La                                    3.330

🏨Westin                                             3.410


خدمات تور : اقامت هتل .ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت, سیم کارت , راهنمای فارسی زبان , گشت نیمروزی با یک وعده نهار و بیمه

برای اطلاعات بیشتر با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️021-88762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir


🔴 تور مالزی 🔴

✈️  پرواز ایر آسیا  ✈️

ساعت رفت 01:05 بامداد برگشت 19:05                 

Hotel  3*    ⭐️⭐️⭐️

🏨Sandpiper                                    1.870

🏨Metro Bukit                                 2.020

🏨Ancasa                   Top                2.090

🏨WP                                                  2.090


Hotel  4*     ⭐️⭐️⭐️⭐️

🏨Quality Hotel                              2.090

🏨Grand Season                             2.110

🏨Oasia Hotel                                  2.210

🏨Royale Bintang                           2.220

🏨Metro 360                                     2.240

🏨Swiss Garden                               2.270

🏨Melia                      Top                 2.400


Hotel  5*       ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

🏨Sunway Putra                              2.190

🏨Seri Pacific                                     2.260

🏨Istana                                              2.460

🏨Royal Chulan                                2.490

🏨Renaissance                                  2.520

🏨Park Royal                                     2.560

🏨Double Tree By Hilton               2.620

🏨Intercontinental                          2.710

🏨Shangril-La                                    3.330

🏨Westin                                             3.410


خدمات تور : اقامت هتل .ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت, سیم کارت , راهنمای فارسی زبان , گشت نیمروزی با یک وعده نهار و بیمه


برای اطلاعات بیشتر با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️021-88762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴آفرویژه کوالا🔴 

🗓ویژه28مهر و1 آبان

🛫ایر آسیا

🏩sand piper 1.810

🏩metro hotel 1.950

🏩Grand season  2.030

🏩Royal chulan bintang  2.140

🏩swiss Garden   2.195

🏩melia  2.330

🏩seri pacific  2.180

🏩Istana   2.390

🏩park royal  2.530 

🏩double tree by hilton  2.590

✅جهت اطلاعات بیشتر باآرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️021-88762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

🔴آفر ویژه 8 روزه مالزی 🔴

 ✈️  پرواز ایر باس ماهان  ✈️

  ساعت رفت 22:00 بامداد برگشت 23:45 

Hotel  3*    ⭐️⭐️⭐️

🏩Sandpiper                               1.940

🏩Metro Bukit                             2.130

🏩Ancasa                   Top           2.150

Hotel  4*     ⭐️⭐️⭐️⭐️

🏩WP                                             2.180

🏩Grand Season                         2.210

🏩Oasia Hotel                              2.310

🏩Royale Bintang                        2.330

🏩Metro 360                                 2.350

🏩Swiss Garden                           2.390

🏩Melia                      Top             2.520

Hotel  5*       ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

🏩Sunway Putra                         2.320

🏩Seri Pacific                                2.350

🏩Istana                                          2.560

🏩Royal Chulan                            2.630

🏩Renaissance                             2.660

🏩Park Royal                                 2.710

🏩Double Tree By Hilton           2.770

🏩Intercontinental                      2.870

🏩Shangril-La                                3.570

🏩Westin                                         3.650


خدمات تور : اقامت هتل .ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت, سیم کارت , راهنمای فارسی زبان , گشت نیمروزی با یک وعده نهار و بیمه


برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️021-88762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴آفر ویژه 8 روزه مالزی 🔴

                 

                 ✈️  پرواز ایر باس ماهان  ✈️

    ساعت رفت 22:00 بامداد برگشت 23:45 

                

Hotel  3*    ⭐️⭐️⭐️

🏩Sandpiper                               1.840

🏩Metro Bukit                             2.030

🏩Ancasa                   Top           2.050

Hotel  4*     ⭐️⭐️⭐️⭐️

🏩WP                                             2.080

🏩Grand Season                         2.110

🏩Oasia Hotel                              2.210

🏩Royale Bintang                        2.230

🏩Metro 360                                 2.250

🏩Swiss Garden                           2.290

🏩Melia                      Top             2.420

Hotel  5*       ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

🏩Sunway Putra                         2.220

🏩Seri Pacific                                2.250

🏩Istana                                          2.460

🏩Royal Chulan                            2.530

🏩Renaissance                             2.560

🏩Park Royal                                 2.610

🏩Double Tree By Hilton               2.670

🏩Intercontinental                      2.770

🏩Shangril-La                               3.470

🏩Westin                                 3.550


خدمات تور : اقامت هتل .ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت, سیم کارت , راهنمای فارسی زبان , گشت نیمروزی با یک وعده نهار و بیمه


برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️02188762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴آفر ویژه 8 روزه مالزی 🔴

                 

                 ✈️  پرواز ایر باس ماهان  ✈️

    ساعت رفت 22:00 بامداد برگشت 23:45 

                

Hotel  3*    ⭐️⭐️⭐️

🏩Sandpiper                               1.840

🏩Metro Bukit                             2.030

🏩Ancasa                   Top           2.050

Hotel  4*     ⭐️⭐️⭐️⭐️

🏩WP                                             2.080

🏩Grand Season                         2.110

🏩Oasia Hotel                              2.210

🏩Royale Bintang                        2.230

🏩Metro 360                                 2.250

🏩Swiss Garden                           2.290

🏩Melia                      Top             2.420

Hotel  5*       ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

🏩Sunway Putra                         2.220

🏩Seri Pacific                                2.250

🏩Istana                                          2.460

🏩Royal Chulan                            2.530

🏩Renaissance                             2.560

🏩Park Royal                                 2.610

🏩Double Tree By Hilton               2.670

🏩Intercontinental                      2.770

🏩Shangril-La                               3.470

🏩Westin                                 3.550


خدمات تور : اقامت هتل .ترانسفر فرودگاهی رفت و برگشت, سیم کارت , راهنمای فارسی زبان , گشت نیمروزی با یک وعده نهار و بیمه


برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️021-88762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴آفر مالزی ویژه ماه مهر🔴

 با پرواز AIR ASIA✈️

⏰رفت 1:05 ، برگشت 19:05


🏩CLUB DOLPHIN 3*BB___1,990,000

🏩HOTEL SENTRAL 3.5*BB___2.110.000

🏩HOTEL TRANSIT 3.5*BB___950,000

🏩PRESCOTT  3.5*BB___2,190,000

🏩Royale chulan Bintang 4*BB___2.290.000

🏩Oakwood  4*BB___2,300,000

🏩D'Majestic  4*BB___2,300,000

🏩Novotel  4*BB___2,330,000

🏩The Zon Residence 4*BB___2,350,000

🏩Corus  4*BB___2,390,000

🏩Element  4*TOP BB___2,650,000

🏩Istana  5*BB___2,490,000

🏩ROYAL CHULAN/RENAISSANCE 5*BB___2,590,000

🏩SHERATON  5*BB___2,720,000

🏩Micasa All Suite 5*BB___2,750,000

🏩Grand Millennium  5*BB___2,850,000

🏩Ritz Cariton  5*BB___3,650,000

🏩Grand Hyatt  5*BB___3,990,000خدمات تور:بلیط رفت و برگشت با پرواز ایر آسیا،6 شب اقامت در هتل همراه با صبحانه،گشت شهری با نهار ،ترانسفر فرودگاهی ،راهنمای فارسی زبان ،بیمه مسافرتی، سیم کارت رایگان.


✅جهت اطلاعات بیشترباآرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️021-88762762

@arnikaseir

 • علی گلشن