تور های کوالالامپور

آژانس آرنیکاسیر

تور های کوالالامپور

آژانس آرنیکاسیر

۵ مطلب در فروردين ۱۳۹۷ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴تور مالزی🔴

✈️پروازماهان

  7 شب و 8 روز

🕚ساعت رفت :   22:30

🕔ساعت برگشت :  23:15

🏨SANDPIPER 3*...................2.150.000

🏨MAYTOWER  3*................2.360.000

🏨METROHOTEL 3.5*TOP..2.590.000

🏨GRAND SEASON 4*..........2.590.000

🏨ROYAL BINTANG 4*........2.690.000

🏨SUNWAY PUTRA 5*..........2.850.000

🏨VERDANT HILL 4*.............2.890.000

🏨SERI PACIFIC 5*................2.990.000

🏨NOVOTEL 4*......................2.990.000

🏨SWISS GARDEN4*............2.990.000

🏨DORSET REGENCY 4*......3.050.000

🏨IMPIANA 4*.......................3.090.000

🏨MELIA 4*TOP....................3.190.000

🏨ISTANA 5*...........................3.290.000

🏨ROYA CHULAN  5*............3.350.000

🏨RENAISSANCE 5*..............3.390.000

🏨INTERCONTINETAL5*.....3.690.000

🏨MAJESTIC 5*.......................4.490.000


✅برای اطلاعات بیشتر با آرنیکاسیر تماس بگیرید.                                             

☎️ 021-88762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

تور ٨روز مالزى

@arnikaseir


🔴تور مالزی🔴

✈️پروازماهان

🔺7 شب و 8 روز

🔹ساعت پروازی:

🕚ساعت رفت : 22:30

🕔ساعت برگشت : 23:15


🏨SANDPIPER 3*...................2.150.000

🏨ANCASA  3*TOP................2.490.000

🏨METROHOTEL 3.5*TOP..2.590.000

🏨WP HOTEL 3.5*top..........2.590.000

🏨GRAND SEASON 4*..........2.650.000

🏨ROYAL BINTANG 4*.........2.750.000

🏨SUNWAY PUTRA 5*..........2.790.000

🏨SERI PACIFIC 5*.................2.850.000

🏨VERDANT HILL 4*.............2.850.000

🏨NOVOTEL 4*.......................2.850.000

🏨SWISS GARDEN4*.............2.890.000

🏨MELIA 4*TOP......................3.090.000

🏨ISTANA 5*............................3.250.000

🏨ROYA CHULAN  5*............3.350.000

🏨RENAISSANCE 5*..............3.390.000


✅برای اطلاعات بیشتر با آرنیکاسیر تماس بگیرید.                                              

☎️ 021-88762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir


🔴تور مالزی🔴

✈️پروازماهان

🔺7 شب و 8 روز

🔹ساعت پروازی:

🕚ساعت رفت : 22:30

🕔ساعت برگشت : 23:15


🏨SANDPIPER 3*...................2.150.000

🏨ANCASA  3*TOP................2.450.000

🏨METROHOTEL 3.5*TOP..2.490.000

🏨WP HOTEL 3.5*top..........2.550.000

🏨GRAND SEASON 4*..........2.590.000

🏨ROYAL BINTANG 4*.........2.650.000

🏨SUNWAY PUTRA 5*..........2.690.000

🏨SERI PACIFIC 5*.................2.750.000

🏨VERDANT HILL 4*.............2.790.000

🏨NOVOTEL 4*.......................2.790.000

🏨SWISS GARDEN4*.............2.790.000

🏨MELIA 4*TOP......................2.950.000

🏨ISTANA 5*............................3.090.000

🏨ROYA CHULAN  5*............3.150.000

🏨RENAISSANCE 5*..............3.190.000


✅برای اطلاعات بیشتر با آرنیکاسیر تماس بگیرید.                                              

☎️ 021-88762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir


🔴تور مالزی🔴

✈️پروازماهان

🔺7 شب و 8 روز

🔹ساعت پروازی:

🕚ساعت رفت : 22:30

🕔ساعت برگشت : 23:15               

🏨SANDPIPER 3*...................2.150.000

🏨ANCASA  3*TOP................2.450.000

🏨METROHOTEL 3.5*TOP..2.490.000

🏨WP HOTEL 3.5*top..........2.550.000

🏨GRAND SEASON 4*..........2.590.000

🏨ROYAL BINTANG 4*........2.650.000

🏨SUNWAY PUTRA 5*..........2.690.000

🏨SERI PACIFIC 5*................2.750.000

🏨VERDANT HILL 4*.............2.790.000

🏨NOVOTEL 4*......................2.790.000

🏨SWISS GARDEN4*............2.790.000

🏨MELIA 4*TOP....................2.950.000

🏨ISTANA 5*...........................3.090.000

🏨ROYA CHULAN  5*............3.150.000

🏨RENAISSANCE 5*..............3.190.000


✅برای اطلاعات بیشتر با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️ 021-88762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴تور مالزی🔴

✈️پروازماهان

7 شب و 8 روز

🕚ساعت رفت :   22:00

🕔ساعت برگشت :  23:30


🏨SANDPIPER 3*👉2.150.000

🏨METROHOTEL 3.5*TOP👉2.350.000

🏨ANCASA  3*TOP👉2.350.000

🏨WP HOTEL 3.5*top👉2.390.000

🏨GRAND SEASON 4*👉2.450.000

🏨ROYAL BINTANG 4*👉2.550.000

🏨SUNWAY PUTRA 5*👉2.590.000

🏨SERI PACIFIC 5*👉2.650.000

🏨VERDANT HILL 4*👉2.690.000

🏨NOVOTEL 4*👉2.690.000

🏨SWISS GARDEN4*👉2.750.000

🏨MELIA 4*TOP👉2.890.000

🏨ISTANA 5*👉2.950.000

🏨ROYA CHULAN  5*👉2.990.000

🏨RENAISSANCE 5*👉3.090.000✅برای اطلاعات بیشتر با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️ 021-88762762

@arnikaseir

 • علی گلشن