تور های کوالالامپور

آژانس آرنیکاسیر

تور های کوالالامپور

آژانس آرنیکاسیر

 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴تور مالزی ویژه ۲۰ فروردین🔴

۷شب و ۸ روز

🛫با پرواز ماهان

🏨3🌟sany ☞1.850

🏨3🌟arena ☞1.980

🏨4🌟grand season ☞2.170

🏨4🌟furama bukit ☞2.300

🏨4🌟royale bintang ☞2.340

🏨4🌟corus ☞2.410

🏨4🌟concord ☞2.470

🏨5🌟royale chulan ☞2.750

🏨5🌟sheraton imperial ☞2.840

برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎02188762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴تور ۷ روزه مالزی🔴

🛫ایر اسیا 

☚19 اسفند

🏩SANI  3*     ☞   1750

🏩PACIFIC EXPRESS     3* ☞  1770

🏩 SANDPIPER  3 * ☞1770

🏩FLAMINGO  3*   ☞ 1825

🏩MAYTOWER  3*  ☞1880

🏩HOLIDAY INN WXPRESS  3/5*☞ 1960

🏩WP HOTEL  4* ☞ 1990

🏩GRAND SESOUN    4* ☞1990

🏩ROYAL /ROYAL BINTANG 4  ☞ 2100

🏩QUALTY   4*  2100

🏩METRO 360  4*☞ 2100

🏩CROUSE   4* ☞ 2150

🏩CONCORDE   4 *☞ 2200

🏩SUNWAY  PUTRA    5 *☞ 2050

🏩MAYA   5* TOP  ☞ 2340

🏩Royal Chulan       5*TOP ☞ 2350

🏩Pullman      5*  TOP   ☞2350

🏩Renaissance  5* TOP☞  2350

برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎02188762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴تور مالزی ویژه 6 اسفند 🔴

۷شب و ۸ روز


🛫ماهان  ۲۲:۳۰ به  ۲۳:۱۵

🏨3🌟sani ☞1.780

🏨3🌟sand piper ☞1.880

🏨3🌟arena ☞ 1.930

🏨4🌟grand season ☞ 2.120

🏨4🌟Royal bintang ☞ 2.290

🏨5🌟crous ☞ 2.360

🏨5🌟concord ☞ 2.430

🏨5🌟Royal chulan ☞ 2.695

🏨5🌟Internationaltinantal ☞ 2.890

🏨5🌟istana ☞ 2.780

برای اطلاعات بیشتر با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎02188762762

t.me/arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴آفر ویژه تور مالزی  ( 6 شب و 7 روز )🔴 

با 🛫پرواز ایرآسیا 

ویژه اسفند

🏩3🌟SANDPIPER : 1.570 

3🏩🌟PACIFIC EXPRESS : 1.570 

🏩3🌟FLAMINGO :  1.735

🏩3🌟MAYTOWER : 1.750

🏩3🌟HOLIDAY INN : 1.875

🏩4🌟GRAND SEASON : 1.875

🏩4🌟FURAMA : 1.968

🏩4🌟ROYAL : 1.999

🏩4🌟ROYAL BINTANG : 1.999

🏩4🌟D MAJESTIC : 1.970

🏩4🌟METRO 360 : 1.999

🏩4🌟DORSET REGENCY : 2.050

🏩4🌟NOVOTEL : 2.100

🏩4🌟CORUS : 2.100

🏩4🌟CONCORDE : 2.100

🏩4🌟IMPIANA : 2.100

🏩5🌟SUNWAY PUTRA : 1.905

🏩5🌟BERJAYA TIME'S SQUARE : 2.100

🏩5🌟PACIFIC REGENCY : 2.200

🏩5🌟ROYAL CHULAN :  2.350

🏩5🌟RENAISSANCE :  2.350

🏩5🌟MAYA : 2.350

🏩5🌟PULLMAN : 2.350

🏩5🌟HILTON : 2.355

🏩5🌟INTERCONTINENTAL : 2.435

🏩5🌟SHERATON : 2.435

🏩5🌟MILLENNEUM : 2.435

🏩5🌟JW MARIOTT : 2.938

🏩5🌟WESTIN : 2.575

🏩5🌟MAJESTIC : 2.599

🏩5🌟LE MERIDIEN : 2.599

🏩5🌟RITZ CARLTON : 3.150

🏩5🌟SHANGRI LA : 2.950 

اطلاعات بیشتر⬇

☎02188762762

t.me/arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴7 روز کوالالامپور  🔴

🛫ایر اسیا

                   🍂 در همه روزهای ماه بهمن🍂


🏩3*  SANI..................................1799

🏩3* PACIFIC EXPRESS...........1840

🏩3*  SAND PIPER....................1840

🏩3*  SWISS INN.......................1890

🏩4*  WP HOTEL.......................2.050

🏩4*  FURAMA...........................2.140

🏩4*  GRAND SEASON............2.030

🏩4* ROYAL................................2.130

🏩4*  NOVOTEL.........................2.195

🏩4*  CORUS...............................2.199

🏩4*  CONCORD........................2250

🏩5*  SUNWAY PUTRA.............2.090  

🏩5* BERJAYA TIME...................2295

🏩5*  ROYAL CHULAN..............2440

🏩5*  RENAISSANCE..................2450

🏩5*  GRAND MILLINIUM.......2590

🏩5*  SHERATON........................2590

🏩5*  INTERCONTINENTAL.....2680

اطلاعات بیشتر ⬇⬇

☎02188762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴آفر ویژه مالزی با 🛫پرواز ایر آسیا🔴


🎁6شب و 7 روز ویژه 25 و 27 بهمن🎁

00:05 رفت

19:05 برگشت 


🏨SANI HOTEL 3*                      1690

🏨SWISS INN 3*                         1790

🏨WP HOTEL 4*                         1950

🏨GRAND SEASON 4*              1990

🏨SERI PACIFIC 5*                     2190

🏨CONCORD 4*                         2290

🏨ROYAL CHULAN 5*               2390

برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎02188762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

🔴🔵نرخ ویژه تور مالزی🔵🔴

🛫با پرواز ایر آسیا 🛫


⭐️⭐️⭐️

🏩Sani....1/750/000     

🏩Sand piper.....1/780/000

🏩Flamingo.....1/790/000  

⭐️⭐️⭐️⭐️

🏩Grand Season.....2/060/000

🏩Royal Hotel.....2/180/000  

🏩Royal Bintang.....2/230/000

🏩Concord.....2/320/000

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

🏩Seri Pacific.....2/250/000

🏩Pacific Regency.....2/290/000

🏩Royal Chulan.....2/450/000

🏩Sheraton..... 2/590/000

🏩Jw Marriot.....2/850/000

🏩Shangri-La.....3/290/0003

برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎02188762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴تور مالزی🔴

💎💎 کاهش نرخ استثنایی💎💎

🔱🔱🔱 آفر  کوالا 7 روزه  🔱🔱🔱


🔅3*  SANI..................................1599

🔅3* PACIFIC EXPRESS...........1685

🔅3*  SAND PIPER....................1685

🔅4*  GRAND SEASON............1865

🔅4* ROYAL................................1995

🔅4*  NOVOTEL.........................1550

🔅4*  CORUS...............................2.055

🔅4*  CONCORD........................2.095

🔅5*  SUNWAY PUTRA.............1935  ✨

🔅5*  MAYA HOTEL...................2245  ✨

🔅5*  ROYAL CHULAN..............2285

🔅5*  RENAISSANCE..................2285

🔅5*  GRAND MILLINIUM.......2440

🔅5*  SHERATON.......................2440

🔅5*  INTERCONTINENTAL....2530

برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️02188762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

🔴تور ۷روزه مالزی 🔴

✈ایر اسیا

🏨Sani   3* == >   1495

🏨Pacific Express  == > 1580

🏨Areena Star   3*  == > 1650

🏨WP Hotel    4* == > 1780

🏨Grand Season   4*  == > 1790

🏨Sunway Putra   5*  == > 1850

🏨D Majestic   4*  == >1890

🏨Royal Hotel   4*  == >1890 

🏨Novotel   4*  == > 1950 

🏨Dorsett Regency   4*  == > 1970

🏨Corus & Concord    4*  == >2.050

🏨Seri Pacific   5*  == > 1960

🏨Pacific Regency  5*   == > 1990

برای اطلاعات بیشتر با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️02188762762

@arnikaseir

 • علی گلشن
 • ۰
 • ۰

@arnikaseir

🔴نرخ ویژه تور مالزی🔴

✈️با پرواز ایر آسیا ✈️


3🌟👇🏿

🏨Sani....1/590/000  😱   

🏨Sand piper.....1/630/000😱

🏨Flamingo.....1/650/000  😱

4🌟👇🏿

🏨Grand Season.....1/840/000

🏨Royal Hotel.....1/940/000  

🏨Royal Bintang.....1/990/000

🏨Concord.....2/190/000

5🌟👇🏿

🏨Seri Pacific.....2/120/000

🏨Pacific Regency.....2/140/000

🏨Royal Chulan.....2/300/000

🏨Sheraton..... 2/450/000

🏨Jw Marriot.....2/740/000

🏨Shangri-La.....3/150/000

برای اطلاعات تکمیلی با آرنیکاسیر تماس بگیرید.

☎️02188762762


telegram.me/arnikaseir

 • علی گلشن